Artikel

Gå tilbage til oversigt

Fuglenes magnetiske sans: en naturlig GPS

Fugle mestrer kunsten at navigere over enorme afstande under deres årlige migrationer. En af de mekanismer, der muliggør denne bemærkelsesværdige bedrift, er fuglenes magnetiske sans - en naturlig GPS, der guider dem sikkert frem til deres destination. Denne naturlige vejviser er resultatet af millioner af års evolution og repræsenterer et fascinerende samspil mellem biologi og Jordens magnetfelt.

 

Rovfugle Beskrivelse
Ørne Bruger magnetisk sans under migrering over lange afstande, kombineret med visuelle landemærker.
Høge Trækfugle, der drager fordel af magnetisk sans til langdistance navigation.
Falke Bruger jordens magnetfelt som en del af deres navigationssystem, især under langdistanceflyvninger.

Rovfugle som ørne, høge og falke bruger magnetisk sans til navigation

 

Kongeørnen Taymyr lægger an til landing over blomstermarken i Ørnereservatet maj, 2024 

 

Magnetisk sans og magnetoreception

Magnetisk sans, også kaldet magnetoreception, er evnen til at opfatte og fortolke Jordens magnetfelt. Mange dyrearter, inklusive fugle, har udviklet denne særlige sans. Hos fugle menes magnetoreceptionen at finde sted på to måder: Gennem meget små magnetiske partikler i næbbet og via lysfølsomme proteiner kaldet kryptokromer i fuglenes øjne. Disse mekanismer gør det muligt for fuglene at registrere retning, intensitet og hældning af det omgivende magnetfelt.

Navigationsstrategier

  1. Retning: Ved at udnytte Jordens magnetfelt kan fugle bestemme nord og syd - en slags naturligt kompas, der guider dem på rette kurs under deres migration.
  2. Position: Kombinationen af den magnetiske sans og andre navigationsteknikker, såsom visuelle kendetegn, solens position og stjernernes placering, gør det muligt for fuglene at fastslå deres præcise position og færdselsvej.
  3. Tilpasning: Fugle har en bemærkelsesværdig evne til at justere deres navigationsmetoder baseret på ændringer i Jordens magnetfelt, hvilket vidner om deres store tilpasningsevne og muliggør problemfri navigation under forskellige betingelser og miljøer.
Dyr Beskrivelse
Trækfugle Kendt for præcis langdistance-navigation under migration.
1 - Migrerer over tusinder af kilometer mellem yngle- og overvintringsområder.
2 - Følger komplekse migrationsruter og justerer kurs under skiftende betingelser.
3 - Kombinerer magnetisk sans med visuel navigation, stjernekiggeri og solkompas.
4 - Videnskabelige studier viser magnetisk følsomme celler i næb og hjerne.
5 - Vender tilbage til samme steder år efter år med imponerende præcision.

Trækfugle har den mest højtudviklede brug af magnetisk sans

 

"Fuglenes evne til at udnytte Jordens magnetfelt som navigationssystem er et imponerende vidnesbyrd om naturens genialitet. Forståelsen af denne mekanisme kaster ikke blot lys over fuglenes fantastiske sanseapparat, men kan også inspirere til nye teknologiske løsninger inden for navigation og orientering, der tager udgangspunkt i naturen"

 

Forskning har lokaliseret et område i fuglenes hjerner, kendt som trigeminusnerven, som spiller en central rolle i deres magnetoreception. Denne nerve forbinder næbbet med hjernen og menes at være involveret i at registrere de magnetiske signaler. Derudover er de lysfølsomme kryptokromer i nethinden også afgørende for fuglenes evne til at detektere magnetiske felter.

Tabel, der viser dyr, der bruger magnetisk sans, med specifikke eksempler og beskrivelser for hver kategori

 

Videnskabelige studier

Adskillige videnskabelige undersøgelser har vist, at mange fuglearter, såsom rødhalse og duer, ændrer deres navigationsadfærd, når de udsættes for ændringer i magnetfeltet. Eksperimenter, hvor magnetfeltet bliver manipuleret, har bekræftet, at fugle tilpasser deres kurs i overensstemmelse hermed.

Fuglenes evne til at udnytte Jordens magnetfelt som navigationssystem er et imponerende vidnesbyrd om naturens genialitet. Forståelsen af denne mekanisme kaster ikke blot lys over fuglenes fantastiske sanseapparat, men kan også inspirere til nye teknologiske løsninger inden for navigation og orientering, der tager udgangspunkt i naturen.

Her er en grafisk tabel, der viser dyr, der bruger magnetisk sans, rangeret efter hvor godt de udnytter denne evne. Tabellen indeholder eksempler for hver kategori.

 

Egenskab Beskrivelse
Oprindelse Skabt af bevægelser i den flydende ydre kerne, bestående af jern og nikkel.
Magnetiske poler Nord- og sydpoler, forskudt fra de geografiske poler. Kompasser peger mod den magnetiske nordpol.
Magnetosfæren Beskyttende skjold mod solvinden, afbøjer ladede partikler fra solen.
Navigation Bruges af mange dyr til navigation ved at registrere retning og intensitet af magnetfeltet.
Variationer Magnetfeltet varierer i styrke og retning over tid og sted, periodiske omvendelser af poler.

Kortfattet beskrivelse af de vigtigste aspekter af jordens magnetfelt og hvordan det virker

 

 

Kilder

  1. Mouritsen, H., & Ritz, T. (2005). Magnetoreception and its use in bird navigation. Current Opinion in Neurobiology, 15(4), 406-414.
  2. Wiltschko, R., & Wiltschko, W. (2005). Magnetic orientation and magnetoreception in birds and other animals. Journal of Comparative Physiology A, 191(8), 675-693.
  3. Johnsen, S., & Lohmann, K. J. (2008). Magnetoreception in animals. Physics Today, 61(3), 29-35.
  4. Heyers, D., Manns, M., Luksch, H., Güntürkün, O., & Mouritsen, H. (2007). A visual pathway links brain structures active during magnetic compass orientation in migratory birds. PLoS One, 2(9), e937.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen