Artikel

Gå tilbage til oversigt

Bevar de danske rovfugle - sådan kan du gøre en forskel

Bevar de danske rovfugle - sådan kan du gøre en forskel


De smukke rovfugle er ikke kun ikoniske fugle, men også en vigtig brik i det danske økosystem. Ørnereservatet ved Skagen arbejder målrettet på at bevare disse imponerende fugle for eftertiden. Men vi kan alle spille en rolle i bestræbelserne på at sikre især ørnenes fremtid i Danmark. Her er tre måder, hvorpå du kan bidrage til ørnebeskyttelsen.


Spred viden om ørnene
Bevaringsindsatsen styrkes, når vi alle har en dybere forståelse for rovfuglene betydning. Ved at lære mere om deres levevis og økologi kan vi hjælpe med at skabe bred opbakning til deres beskyttelse. Deltag i vores programmer vi har fra april til oktober hos Ørnereservatet, hvor eksperter deler deres viden, og brug sociale medier til at udbrede bevidstheden om rovfuglene situation. Inddrag også dit lokalsamfund ved at afholde events, hvor du informerer om vigtigheden af at bevare ørnene.


Værn om deres levesteder
Bevaring af rovfuglene habitat er en forudsætning for deres overlevelse. Du kan bidrage ved at støtte organisationer, der arbejder for bæredygtig skovdrift, så fx. ørnenes yngle- og fourageringsområder beskyttes. Reducer desuden brugen af pesticider og giftige kemikalier i haven, da disse kan forurene ørnenes fødekilder. Vådområder er også afgørende for rovfuglene, så støt projekter, der genopretter disse naturtyper.


Vær årvågen over for trusler
Krybskytteri og ødelæggelse af reder udgør alvorlige trusler mod rovfuglene. Hvis du overværer mistænkelig aktivitet i naturen, så råb alarm. Tag billeder og noter detaljer, som du kan videregive til myndighederne. Samarbejd med dit lokalsamfund om at holde øje med ulovligheder i naturområderne. Sammen kan vi bekæmpe de kriminelle handlinger, der truer rovfuglenes eksistens.


Din indsats er uvurderlig for at sikre de danske ørne en levedygtig fremtid. Ørnereservatet arbejder målrettet for at bevare rovfuglene, men din hjælp til at sprede viden, beskytte habitaterne og rapportere trusler er afgørende. Læs mere og bliv involveret på Ørnereservatets hjemmeside: www.eagleworld.dk 

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen