Artikel

Gå tilbage til oversigt

HAVØRN (HALIAEETUS ALBICILLA)


HAVØRN (HALIAEETUS ALBICILLA)
Havørnen er ingen klassisk falkonerfugl, idet dens jagtbytte ikke har haft interesse for falkonerer, men kan med held trænes til at samarbejde med mennesket.

 

Havørnen har været dansk ynglefugl siden stenalderen, men led ligesom mange andre rovfugle under stærk forfølgelse i starten af dette århundrede, hvor den i 20erne blev udryddet som fast ynglefugl. I 1990erne er den igen kommet tilbage som fast ynglefugl og har vist at have heldet med sig. Nu findes havørnen specielt på de store godsjorde, hvor der er blevet spærret af for publikum, så ørnen har haft fred og ro til jagt og ynglepleje.

Nordatlantisk havørn

 

Havørnen begynder at bygge sin rede allerede fra januar/februar måned, og i Danmark vil reden normalt blive placeret i toppen af de største bøgetræer. Reden bliver benyttet år efter år og kan komme til at veje op mod 1 ton. Reden består af grene og græstørv. Havørnen er først ynglemoden i 5-6 års alderen. Havørnen har nu fået den karakteristiske hvide hale, som er et tegn på at ørnen nu er ynglemoden. De første år af havørnen liv, er den mørkebrun med et næb, som langsomt bliver mere gult. Havørnen øjne er brune som ungfugl, men skifter gradvist til lysegul med alderen.

 

 

Havørnen lever altid i nærheden af gode fiskevande (søer eller havet) Fisk og søfugle er det vigtigste bytte. Havørnen har væsentlig bredere og længere vinger end kongeørnen og bruger disse til at sejle afsted over jagtområdet og kan glide af sted i timevis for at lede efter bytte. Havørnen foretrækker at fange/gribe byttet på vandoverfladen - enten hvor fisken ligger lige under vandoverfladen eller hvis det er ænder, gæs eller andre søfugle som ligger på vandet. Havørnen kan ligesom måger følge fiskebåde og her opsnappe fiskeaffald, som bliver kastet overbord. Der findes også beviser på at havørn prøver at fange sæler men dog bliver havørnen trukket med ned da den får krampe i sine fangere når den holder fast i byttet. Disse sæler som en havørn prøver af nedlægge kalder man kronsæler. Havørnen er meget modig.

 

Havørnen får 1-3 æg i april måned og i løbet af 70 dage kan havørnen begynde at flyve. Vægten er ca. 100 gr for ungen, da den klækkede og er ved flyvningen op mod 4000-5000 gram. I havørneungens første måned er de kun hannen (faren), som bringer mad til reden senere skal der bringes så meget, at hunnen også må på jagt. Ørneungen kan flyve, når den er ca. 2½ måned gammel, men den er stadig afhængig af forældrenes jagtheld i ca. en måned endnu, hvor forældrefuglene smider føden til ungerne, som så kan øve sig i flyvekunsten.

 

Havørnen kan formentlig blive mere end 50 år gammel, når de lever hos mennesker, men i naturen er gennemsnitsalderen formentlig kun ca. 15-20 år. På Ørnereservatet findes der havørne, som yngler i 30 årsalderen.

Havørnen har generelt været i fremgang de sidste 10 år.

Havørnen yngler flere steder i Danmark.

 

 

han

Vægt i gram

3.500

7.000 hun

Vingefang i cm

220

250

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen