Artikel

Gå tilbage til oversigt

Ørne tilpasser trækruter for at undgå Ukrainekonflikten

Ifølge ny forskning tilpasser større ørne, herunder steppeørne deres trækmønstre for at undgå konfliktzoner i Ukraine. Undersøgelsen, baseret på GPS-data, afslører, at ørnene efter invasionens begyndelse udviser markante ændringer i deres migration sammenlignet med tidligere år. De foretager betydelige omveje og undlader hvilepauser for at undgå de konfliktramte områder.

De observerede ruteændringer medfører forlængede rejsetider og øget energiforbrug for ørnene på vejen mod yngleområderne i Hviderusland. Dette kan forsinke yngleperioden og potentielt nedsætte ungernes overlevelseschancer. Mens op mod 90% af ørnene typisk holdt pauser i Ukraine under forårstrækket, faldt denne andel til blot 32% efter konflikten brød ud i 2022.

Ved at analysere GPS-data for 19 ørne i marts og april 2022 og sammenholde med historiske mønstre, kunne forskerne konstatere, at fuglene i gennemsnit rejste 85 km længere og brugte 55 timer mere på turen efter invasionen fandt sted. De spontane ruteændringer udsprang af ørnenes reaktion på militær aktivitet i de berørte egne.

Studiet illustrerer, hvorledes menneskelige konflikter kan have vidtrækkende konsekvenser for dyrelivet, og understreger betydningen af bevaringsindsatser i kølvandet på væbnede sammenstød.

 

Læs mere her: The Guardian - Eagles shifting flight paths to avoid Ukraine conflict, scientists find

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen