Artikel

Gå tilbage til oversigt

Vindmøller og rovfugle

Vindmøller og rovfugle

Når en vindmøllevirksomhed kortlægger et områdes potentiale for vindmøller, kan det let opfattes som en simpel biologisk analyse af det lokale dyreliv. Men bag denne overfladiske tilgang gemmer der sig en dybere forståelse - en forståelse, som kun Ørnereservatet har opbygget gennem mere end et halvt århundredes dedikeret arbejde med rovfuglene.

Artiklen belyser den væsentlige forskel mellem en overfladisk miljøvurdering udført af kommunen og Ørnereservatets dybdegående ekspertise inden for det lokale naturområde og fuglelivet. Den fremhæver udfordringerne ved at planlægge vindmølleprojekter i nærområderne omkring Ørnereservatet i Nordjylland nær Skagen. Manglende samarbejde og indhentning af specialiseret viden fra Ørnereservatet kan medføre utilstrækkelige miljøkonsekvensanalyser, som ikke tager højde for de unikke forhold og den sårbare fauna i reservatet. Artiklen understreger vigtigheden af at inddrage ekspertkilder og foretage grundige undersøgelser for at mindske potentielle negative påvirkninger på dette værdifulde naturområde

Ørnereservatets erfaring med rovfugle

  • Livslang passion og ekspertise

I over 50 år har Ørnereservatet trænet, opdrættet og forsket i rovfugle. Denne lidenskabelige, langvarige indsats har resulteret i en detaljeret og nuanceret forståelse af rovfuglenes adfærd, flyvemønstre og reaktioner ved forskellige miljøpåvirkninger - en forståelse, der rækker langt ud over den konventionelle biologiske viden

*Grafen viser, at rovfugleeksperter har betydeligt højere viden og erfaring inden for alle relevante kategorier, hvilket gør dem bedre rustet til at vurdere og udtale sig om træning, opdræt og flyveretning af rovfugle, især unge og uerfarne rovfugleindivider. Blå: Generel biologisk viden. Orange: dybtgående viden om opdrættede rovfugle og deres træning

 

  • Unikke træningsmetoder er forankret i erfaring

Træning af rovfugle er en kunst, der kræver mere end blot teoretisk viden. Det kræver en indgående forståelse af hver enkelt fugls individuelle adfærd

Ørnereservatet har udviklet træningsmetoder, der er forankret i årtiers erfaring og giver en dybere indsigt i rovfuglenes behov og adfærd, end nogen generel biologisk uddannelse kan tilbyde

  • Specialiseret opdrætsekspertise

Opdræt af rovfugle er en kompleks disciplin, der rækker langt ud over basal biologisk viden. Det kræver et indgående kendskab til fuglenes sårbare udviklingsfaser - fra unge unger til voksne individer - og hvordan disse faser påvirkes af miljøændringer som vindmølle eller solcelleparker.

  • Vindmøllevirksomhedernes begrænsede perspektiv
  • Generel biologisk viden

Grafen viser antallet af observationer af ørne fra Ørnereservatet udstyret med GPS og radiosender på forskellige steder mellem 2000 og 2010. Grafen viser, at Tversted og Jerup havde flest observationer, mens Hjørring havde færrest. Alder på ørne er mellem 8-15 år. Om få år begynder en helt ny generation af ørne og deres træning i Ørnereservatet. De kommer til at leve meget farligt hvis de enorme vindmøller realiseres. Ørnereservatets eksistens kommer til at hænge i en tynd tråd

 

Biologer ansat af vindmøllevirksomheder eller kommuner baserer ofte deres vurderinger på generelle biologiske data og studier. Disse overordnede data tager sjældent højde for den specialiserede viden, der kræves for at forstå den komplekse adfærd og sårbarhed hos rovfugle under træning og opdræt. Derfor er det yderst vigtigt at inddrage ekspertisen fra Ørnereservatet for at opnå den nødvendige viden om de specifikke rovfuglearter, reservatet arbejder med. Der er markante forskelle i adfærd og sårbarhed afhængigt af fuglenes alder, vejrforhold, årstid og mange andre komplekse forhold, som kræver dybdegående kendskab.

Dataindsamling fra eksterne biologer uden specialviden om rovfugle indebærer en reel risiko for at undervurdere, hvordan disse sårbare dyr interagerer med vindmøller - især for unge og uerfarne individer. Vindmøllevirksomhedernes miljøkonsulenter mangler ofte den specialiserede erfaring, som Ørnereservatet besidder inden for opdræt og adfærd hos rovfugle. Uden dette værdifulde kendskab er der en betydelig risiko for at overse kritiske faktorer i vurderingen af vindmølleprojekters påvirkning.

  • Manglende indsigt i adfærd

Uden praktisk erfaring med træning og opdræt af rovfugle er det en næsten umulig opgave at forudsige deres adfærd præcist i nærheden af vindmøller. Dette kan føre til alvorlige fejlvurderinger af risikoen for disse fugle. 34 havørne er indtil 26 januar 2024 døde pga. kollison med vindmøller i Danmark

Unge vs. ældre rovfugles sårbarhed

Et ofte overset aspekt ved vindmølleprojekter nær rovfuglereservater som Ørnereservatet -er den markante forskel mellem unge og ældre rovfugles adfærd og sårbarhed.

Unge rovfugle - sårbare og uerfarne:

- Stor sårbarhed: Unge rovfugle er langt mere sårbare over for miljøændringer og mangler den nødvendige erfaring til at navigere sikkert i komplekse landskaber. Dette gør dem særligt udsatte for kollisioner med vindmøller.

- Adfærdsudvikling: Uden den rette træning og vejledning fra erfarne individer eller dedikerede mennesker er det en kamp for unge rovfugle at tilpasse sig nye trusler som vindmøller.

Ældre rovfugle - erfaring er nøglen:

- Opbygget erfaring: Ældre rovfugle har ofte opbygget en uvurderlig erfaring med at undgå farer i deres miljø, hvilket gør dem bedre rustet til at undgå vindmølleparker.
- Effekten af træning: Selv ældre fugle, der har gennemgået træning i Ørnereservatet, kan have udfordringer med at undgå vindmøller, men deres træning giver dem et vist forspring.

 

"Ørnereservatet besidder en unik og uvurderlig viden om rovfugles adfærd, træning og opdræt - en viden, der rækker langt ud over den generelle biologiske forståelse, som vindmøllevirksomheder typisk baserer deres vurderinger på. At ignorere denne specialiserede ekspertise er at overse vigtige aspekter af rovfuglenes sårbarhed - især for unge, uerfarne individer"

 

For at sikre en mere præcis vurdering og bedre beskyttelse, bør vindmøllevirksomheder aktivt søge samarbejde med eksperter fra Ørnereservatet og lignende institutioner, der besidder den nødvendige erfaring og indsigt.

Kun gennem et sådant samarbejde kan vi sikre, at fremtidens vindmølleprojekter ikke kompromitterer overlevelsen for vores rovfuglebestande.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen