Artikel

Gå tilbage til oversigt

Insektmiddel truer sommerfugle og fugle i USA

Insektmiddel truer sommerfugle og fugle i USA's Midtvesten, skriver American Bird Conservancy

En nylig undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE kaster lys over den alarmerende tilbagegang af sommerfuglearter i USA's Midtvesten. Forskerne har påvist en signifikant sammenhæng mellem brugen af landbrugsinsekticider, særligt neonicotinoider, og faldet i sommerfuglepopulationer.

Studiet, der analyserede data fra 81 amter i fem stater over en 17-årig periode, afslørede en bekymrende tendens: Pesticidbrug er forbundet med en 8% nedgang i sommerfuglearternes mangfoldighed samt et fald i individuelle populationer. Særligt hårdt ramt er den ikoniske monarksommerfugl, hvor insekticider bidrager til en dramatisk 33% nedgang.

"Studiet, der analyserede data fra 81 amter i fem stater over en 17-årig periode, afslørede en bekymrende tendens: Pesticidbrug er forbundet med en 8% nedgang i sommerfuglearternes mangfoldighed samt et fald i individuelle populationer"

 

Hardy Kern fra American Bird Conservancy (ABC) understreger alvoren i situationen: "Neonicotinoider forårsager direkte fald i insektpopulationer, hvilket ikke kun reducerer en vital fødekilde for fugle, men også påfører fuglene direkte skade." Dette har vidtrækkende konsekvencer, da 96% af alle terrestriske fuglearter i Nordamerika er afhængige af insekter som en del af deres kost.

Undersøgelsen peger på, at frø belagt med neonicotinoider udgør et særligt problem. Disse kemikalier forurener jord og vandveje, hvilket påvirker dyrelivet langt ud over de tilsigtede skadedyr. I Europa har man allerede implementeret omfattende forbud mod neonicotinoider grundet deres skadelige miljøpåvirkninger, mens de fortsat er tilladt i USA.

"ABC's forskning fra 2023 afslørede, at blot et enkelt neonic-belagt frø kan være dødeligt for en sangfugl"

ABC's forskning fra 2023 afslørede, at blot et enkelt neonic-belagt frø kan være dødeligt for en sangfugl. Nyere studier indikerer endvidere, at disse pesticider kan forstyrre trækfugles migrationsadfærd. Manglen på insekter, som er afgørende for unge trækfugles vækst, kan tvinge fuglene til at skifte til mindre næringsrige fødekilder som frø.

Trods initiativer i enkelte stater forbliver neonicotinoider de mest anvendte pesticider i USA, særligt i dyrkningen af afgrøder som majs, bomuld, sukkerroer og soja. Undersøgelsen understreger de økologiske skader, som disse insekticider kan forårsage, især når de kombineres med andre miljømæssige stressfaktorer som tab af levesteder og klimaforandringer.

American Bird Conservancy fortsætter deres indsats for at dokumentere neonicotinoidernes udbredelse og arbejder for strengere reguleringer. Organisationen opfordrer til støtte for en robust landbrugslovgivning, en bevægelse væk fra konventionelle syntetiske pesticider, og øget offentlig bevidsthed om pesticidernes indvirkning på fuglelivet.

Denne nye forskning understreger behovet for en grundig revurdering af pesticidbrugen i landbruget for at beskytte ikke blot insektbestøvere, men hele økosystemet, der er afhængigt af dem.

 

læs artiklen her

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen