Artikel

Gå tilbage til oversigt

Vilde oplevelser i klimavenligt helle

Ørnereservatet er meget mere end store oplevelser med rovfugle. Det er også et 40 hektar stort frirum for planter og dyr.

Da Frank Wenzel i 1980 grundlagde Ørnereservatet ved Tuen, var der ikke så megen snak om CO2, klimavenlighed og miljøet som i dag. Ørnereservatets bæredygtige linje har derfor aldrig været en strategi eller et forsøg på at tale ind i en dagsorden. At skåne miljøet og leve i pagt med naturen har altid bare været a way of life.

Den dybe respekt for naturen har den nuværende indehaver, Peter Wenzel, videreført fra sin far, og den er mere aktuel og væsentlig end nogensinde. For med årene er mere og mere natur blevet opdyrket omkring Ørnereservatet, der i dag står tilbage som et vildnis, et naturligt kredsløb, som dyr og planter frit kan boltre sig i.

Biodiversitet og vilde dyr

Ørnereservatets område er fredet og henlagt til vildt naturområde. Her vokser sjældne planter ved sø, klitter, hav og hedelandskab. Det giver biodiversitet med sjældne planter – og det er et tilflugtssted for hjorte, hugorme, fugle, insekter og sågar ulve.

Også den del af Ørnereservatet, hvor gæsterne færdes, er bygget og drives klimavenligt:

  • Alt er opført af træ
  • Ørnereservatet er tilsluttet jordvarmeanlæg
  • Alt belysning er med LED
  • Caféen undgår så vidt muligt engangsservice
  • Der er et stort fokus på madspild – og stort set intet går til spilde fra de byttedyr, rovfuglene fodres med
  • Ørnereservatet ligger midt i et landbrugsområde med opdyrkede marker. Dermed tjener det dels som en form for læbælte og – vigtigst – som et helle for dyr og plantelivs naturlige udfoldelse
  • Der jages kun med falke i området. En meget skånsom jagtform, der ikke gør et stort indhug i dyrebestanden
  • Ørnereservatet gør et stort stykke arbejde for at sikre rovfuglebestande gennem videndeling og avl

Derudover bidrager Ørnereservatet hvert år til, at tusindvis af mennesker kommer i nærkontakt med naturen og dermed får en forståelse, der øger respekten for og glæden ved den vilde natur.

  • Klima og miljø er heldigvis kommet højt op på den politiske dagsorden og i alle menneskers bevidsthed. I de snart 40 år, Ørnereservatet har eksisteret, har det dog altid været helt naturligt for os at passe på miljøet og give plads til den vilde natur. Det er – og har altid været - a way of life på Ørnereservatet, siger Peter Wenzel, indehaver af Ørnereservatet.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen