Artikel

Gå tilbage til oversigt

Stellersørnen -en af verdens mest imponerende rovfugle

Stellersørnen -en af verdens mest imponerende rovfugle

Stellersørnen (Haliaeetus pelagicus) er en af verdens mest imponerende rovfugle, både med hensyn til sin betragtelige størrelse og sit majestætiske ydre. Denne ørn bærer sit navn efter den tyske naturforsker Georg Wilhelm Steller, som først beskrev arten i midten af 1700-tallet. Stellersørnen er primært hjemmehørende i de kolde, kystnære regioner omkring det nordlige Stillehav, særligt omkring Kamchatka-halvøen i Rusland, men også i mindre grad i Japan og Korea.

 

Kamtjatka er navnet på en usædvanlig stor hun-stellersørn som kan opleves i Ørnereservatet

Foto: Marie Louise, maj 2024

Et imposant udseende

Med et imponerende vingefang på op til 2,5 meter og en vægt, der kan nå de 9 kilo, er Stellersørnen en af de største ørnearter i verden. Dens fjerdragt er overvejende sort med iøjnefaldende hvide partier på skuldre, ben og hale. Det mest karakteristiske træk ved denne ørn er dog dens store, guldfarvede næb og kraftige kløer, som den anvender til at nedlægge sit bytte.

Vægt

 

Hun har en bestemt ynglings-landingsplads -og det er på toppen af en bil i Ørnereservatet

Kystnære levesteder

Stellersørnen foretrækker kystnære områder og flodmundinger, hvor den kan finde rigelige mængder af føde. Om vinteren migrerer nogle bestande sydpå til områder som den japanske ø Hokkaido, hvor de kan finde vandområder, der ikke er tilfrosset. Denne migration er ofte drevet af tilgængeligheden af føde, primært fisk som laks og torsk.

"Vi oplever i Ørnereservatet stellersørnen som både meget adræt og hurtigt på trods af den enorme størrelse. Ofte ses hun i 500 metes højde kredsende over Ørnereservatet sø"

En dygtig jæger

Stellersørnen er en alsidig jæger, der hovedsageligt ernærer sig ved fisk, men som også kan tage fugle og små pattedyr, når fisk ikke er tilgængeligt. Dens jagtteknik er præget af styrke og præcision: Den svæver højt over vandoverfladen og dykker med stor fart ned, når den får øje på et bytte. Med sine kraftige kløer kan den fange fisk, der vejer op til halvdelen af dens egen kropsvægt.

Vi oplever i Ørnereservatet stellersørnen som både meget adræt og hurtigt på trods af den enorme størrelse. Her ses hun i ca. 500 meters højde kredsende over Ørnereservatet sø

 

Ynglecyklus og levevis

Parringen finder sted i den sene vinter eller tidlige forår, og parrene bygger store reder af kviste og grene højt oppe i træer eller på klippefremspring. Hunnen lægger typisk 1-3 æg, som udruges over cirka 40 dage. Begge forældre deltager i pasningen af ungerne, som bliver i reden i omkring 10 uger, før de er klar til at tage deres første flyveture.

Største vingespænd

 

Bevaringsstatus og trusler

Stellersørnen er klassificeret som en sårbar art af IUCN, primært på grund af habitatødelæggelse, forurening og forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter. Forurening, især olieudslip, kan have alvorlige konsekvenser for deres fødegrundlag, og klimaændringerne påvirker ligeledes deres levesteder. Der er igangsat flere bevaringsinitiativer for at beskytte denne majestætiske ørn, herunder oprettelsen af fredede områder og overvågning af bestandene.

 

Kulturel betydning og symbolik

I de regioner, hvor Stellersørnen er hjemmehørende, er den ofte en vigtig kulturel og spirituel symbol. I Rusland og Japan betragtes den som en kraftfuld og ærefrygtindgydende skabning, der ofte forbindes med styrke og mod. Dens imponerende fremtoning har også gjort den til et populært motiv inden for kunst og folklore.

Næb størrelser 

 

Stellersørnen er en af naturens mest spektakulære rovfugle, der forener styrke, elegance og en vital rolle i sit økosystem. Bevaringen af denne art kræver international indsats og vedvarende bestræbelser på at sikre, at dens levesteder beskyttes, og at truslerne mod den minimeres. Ved at værne om Stellersørnen beskytter vi ikke blot en art, men også en del af vores fælles naturarv.

 

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen