Artikel

Gå tilbage til oversigt

ROVFUGLE TVINGES FRA YNGLESTEDER

ROVFUGLE TVINGES FRA YNGLESTEDER


I foråret døde to vandrefalkeunger i deres rede på Møns Klint. Den officielle forklaring var, at det var på grund af indavl. Frank Wenzel mener, det er noget sludder, og at de ansvarlige vasker hænder.

 

Af Mette Kirstine Goddiksen

Egentlig går udviklingen i Danmark den rigtige vej igen, da både havørne, kongeørne og vandrefalke i det sidste årti er vendt tilbage, efter de i en periode på omkring 30 år foretrak mindre befolkede lande.

Således også med et vandrefalkepar, som ynglede i en hule ud til havet i Møns Klint. I hvert fald indtil dette forår, hvor nogle mennesker blev for nærgående.

- Man ønskede at fotografere ungerne, men på grund af redens placering måtte man sende et dronefly forbi klinten og tage billeder. Det har ganske givet skræmt forældreparret væk. Vandrefalke er meget følsomme over for menneskelig indblanding, forklarer Frank.

At forældreparret blev stresset på flugt havde fatale konsekvenser for de to unger i reden, der døde af sult.

Kø ved håndvasken

Men den officielle forklaring på, at ungerne døde, er, at de var resultatet af indavl. Den udlægning er ifølge Frank fuldstændig forrykt.

- Det strider imod alt faglig viden på området. Netop hos vandrefalke forekommer indavl ikke. De trækker over så store områder, at det overhovedet ikke er muligt. Desuden var ungerne allerede blevet for gamle til, at det skulle være en iboende genfejl, der slog dem ihjel.

Frank irriteres specielt over forklaringen, som han kalder forblommet, fordi den forhindrer, at vi lærer af vores fejl. Lærer, at menneskelig indblanding i rovfuglenes liv kan få fatale følger.

- Mange foreninger slår sig op på, at de kan guide interesserede hen og se vilde rovfugle. Det er også meget godt, men det er uhyggelig vigtigt at holde afstand og respektere rovfuglenes behov for ro og forudsigelighed, siger han.

 

Rovfuglene bliver i Danmark

Heldigvis tyder det på, at rovfuglene generelt er gode til selv at finde ynglesteder uden påtrængende mennesker. Hav- og kongeørne slår sig ned i de største og mest mennesketomme arealer i landet som for eksempel Lille Vildmose. Her kan de skjule sig og yngle på steder, der er ufremkommelige for mennesker - eller også vælger man simpelthen fra statens side at afspærre det område af skoven, hvor rovfuglene har sine unger.

Og så har ørnene naturligt nok en forkærlighed for private skove.

- Her er der jo meget mere ro. Og så er de fleste skovejere meget stolte af, at et par så imponerende rovfugle har slået sig ned i deres skov, så de passer godt på dem. Nogle skovejere vælger endda at sætte fasaner ud til ørneparret, fortæller Frank.

Han ser positivt på fremtidens bestand af rovfugle i Danmark, men påpeger på det skarpeste, at det er vigtigt, at vi mennesker tøjler vores nysgerrighed og respekterer de fintfølende rovfugle, så tragedien på Møns Klint ikke gentager sig eller bliver en tendens.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen