Artikel

Gå tilbage til oversigt

Dinosaurernes bemærkelsesværdige evolutionære transformation

Dinosaurernes bemærkelsesværdige evolutionære transformation

Dinosaurernes evolution er en fascinerende tilpasning og metamorfose. En af de mest bemærkelsesværdige udviklinger i denne fortælling er transformationen fra skældækkede krybdyr til fjerklædte skabninger og endeligt til fugle med evnen til at flyve. Denne artikel undersøger, hvornår dinosaurerne begyndte at udvikle fjer, og hvorledes nogle af dem gradvist opnåede flyvefærdigheder.

Fjerdragtens oprindelse

De første antydninger af fjer hos dinosaurer kan spores tilbage til den sene jura periode for omkring 160 millioner år siden. Fjer er komplekse strukturer, der sandsynligvis udviklede sig fra skæl gennem flere overgangsstadier. Fossiler af små theropoder som f.eks. Sinosauropteryx og Dilong afslører primitive, trevlelignende strukturer, som anses for at udgøre tidlige former for fjer.

Disse pionerende fjer var formentlig ikke forbundet med flyvning. De kan have tjent andre funktioner såsom varmeisolering, kamuflage eller tiltrækningssignaler til modsat køn. Desuden kan fjer have spillet en rolle i artsspecifik kommunikation og sociale interaktioner.

År før nutid (millioner) Begivenhed          
150 Første fugl med fjer (Archaeopteryx)      
2 Homo habilis (tidlige forfædre til mennesker)    
0,3 Homo sapiens begynder at udvikle sig      
0,05 Moderne mennesker (Homo sapiens sapiens)    

Grafisk tidslinje, der viser udviklingen fra den første fugl med fjer, Archaeopteryx, for cirka 150 millioner år siden, til begyndelsen af menneskeheden med moderne mennesker, Homo sapiens sapiens, for omkring 50.000 år siden. Tidslinjen giver et overblik over de vigtigste evolutionære milepæle

 

lige kridttid for omkring 130 millioner år siden begyndte visse dinosaurer at udvikle mere avancerede fjerstrukturer, der minder om nutidens fugles. Archaeopteryx, der levede for ca. 150 millioner år siden, er et af de mest kendte eksempler på en overgangsform mellem ikke-flyvende dinosaurer og fugle. Archaeopteryx besad veludviklede fjer og vinger, men dens egentlige flyvefærdigheder er stadig genstand for debat blandt forskere.

Foto: Lammegribben Barbatus i Ørnereservatet maj 2024 - noget af det tætteste vi kan komme på en dinosaur -både smuk og mærkværdig

 

Fra fjerdragt til vinger

En afgørende milepæl i evolutionen af flyvning var udviklingen af vinger. Dette skete gennem en række tilpasninger, hvor forlemmerne blev forlænget, og fjerene blev større og mere symmetriske. Disse modifikationer kan have muliggjort, at dinosaurerne kunne glide fra træer eller udføre mindre hop for at fange bytte eller undgå rovdyr.

En alternativ teori foreslår, at vinger og flyvning udviklede sig gennem en "løb-og-svirp" mekanisme, hvor små theropoder brugte forlemmerne til at generere løftekraft, mens de løb. Dette kunne have hjulpet dem til at opnå højere hastigheder eller øget manøvredygtighed.

De første vingede flyvedygtige dinosaurer

Den sandsynligvis første egentligt flyvedygtige fugl var Confuciusornis, som levede for omkring 125 millioner år siden i den tidlige kridttid. Confuciusornis besad mange moderne fuglekarakteristika, herunder et tandløst næb og store vinger med fjer, der muliggjorde effektiv flyvning. Dette markerede en vigtig overgang fra glideflyvning til aktiv vingebåren flyvning.

Andre bemærkelsesværdige tidlige fugle inkluderer Ichthyornis og Hesperornis fra den senere kridttid. Disse fugle udviste yderligere flyvningstilpasninger såsom stærkere brystmuskler og mere avancerede vingestrukturer.

År før nutid (millioner) Begivenhed              
0,003 Fugle (ravne) begyndte at bruge redskaber        
2,5 Homo habilis (tidlige mennesker) begyndte at bruge simple stenredskaber    
0,1 Homo sapiens udviklede mere avancerede redskaber      

 

Tidslinje, der viser, hvornår visse fugle og mennesker begyndte at bruge redskaber. Tidslinjen fremhæver tre vigtige milepæle:

 1. Fugle (ravne) begyndte at bruge redskaber for cirka 3000 år siden (måske lang tid før -men de første beviser) 
 2. Homo habilis (tidlige mennesker) begyndte at bruge simple stenredskaber for cirka 2,5 millioner år siden.
 3. Homo sapiens udviklede mere avancerede redskaber for cirka 100.000 år siden.

Denne tidslinje giver en oversigt over udviklingen i brugen af redskaber blandt fugle og menneske

Udviklingen af fjerdragt og flyvefærdigheder hos dinosaurerne udgør en bemærkelsesværdig beretning om evolutionær tilpasning. Fra de tidligste primitive fjerformationer til komplekse flyvedygtige vinger vidner denne rejse om, hvorledes små gradvise ændringer over millioner af år kan resultere i radikalt nye egenskaber og livsformer. Nutidens fugle er direkte efterkommere af disse pionerende flyvende dinosaurer, og deres eksistens i dag minder os om den utrolige transformation fra jordbundne krybdyr til himmelens suveræne mestre.

 

Fugle der bruger redskaber:

 

 • Nyzealandske kakapoer: Disse papegøjer er blevet observeret bruge pinde til at få adgang til fødevarer.
 • Goffins kakaduer: De kan fremstille og bruge enkle redskaber til at nå mad.
 • Egyptiske gribbe: De bruger sten til at knække strudseæg.
 • Krager: Især nykaledoniske krager er kendt for at bruge grene som redskaber til at fange insekter og larver.

Hertil kommer blandt gribbe den egyptiske grib (Neophron percnopterus), der er kendt for at bruge redskaber. Her er nogle detaljer:

 1. Egyptisk grib (Neophron percnopterus) - Denne art er bemærkelsesværdig for sin brug af sten til at knække strudseæg. Gribben samler en sten op i sit næb og kaster den gentagne gange mod ægget, indtil skallen går i stykker, og den kan få adgang til det næringsrige indhold. 
 2. Lammegribben (Gypaetus barbatus), også kendt som knogleknuseren, er også kendt for sin imponerende brug af "redskaber," selvom det ikke er i traditionel forstand som at bruge en ekstern genstand som et værktøj. Her er nogle detaljer om lammegribbens adfærd. Knoglesmadring - Lammegribben er specialiseret i at spise knogler. For at få adgang til den næringsrige marv indeni, flyver den op i luften med store knogler og slipper dem fra stor højde ned på klippefyldte områder, der fungerer som naturlige ambolte. Når knoglerne rammer klipperne, splintres de, og gribben kan nemt få adgang til marven. Knogleknusnings-adfærd er resultatet af en lang evolutionær proces, der har finpudset denne teknik som en overlevelsesstrategi over flere millioner af år.

 

 

Kilder:

 • "The Rise of Birds: 225 Million Years of Evolution" af Sankar Chatterjee
 • "Feathered Dinosaurs: The Origin of Birds" af John Long og Peter Schouten
 • National Geographic
 • Nature og Science tidsskrifter for aktuelle forskningsartikler om palæontologi og dinosaurer

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen