Artikel

Gå tilbage til oversigt

Nordjylland - en region der kan gå forrest i den grønne omstilling

Måske skulle Danmarks første SMR anlæg hedde "Galileo"

Ligesom Galileo Galilei mødte modstand fra den katolske kirke i sin tid, står videnskaben i dag over for politisk modstand på visse områder. Der er derfor brug for, at den videnskabelige erkendelse og de bedste løsninger for menneskeheden vinder frem på trods af kortsigtede politiske og ideologiske hensyn

 

Nordjylland - en region der kan gå forrest i den grønne omstilling

Copenhagen Atomics' små modulære reaktorer i 40-fods containere er en gennembrudsteknologi for energiforsyningen. Vi kan udforske det kæmpe potentiale i Nordjylland - en region der kan gå forrest i den grønne omstilling ved at favne denne innovative løsning.

Forestil jer et Nordjylland uden vindmøller, der skæmmer landskabet. Et område hvor naturen kan genskabes i sin pragt. Med SMR-containere strategisk placeret kan vi opnå en stabil, CO2-neutral energiforsyning uden at lægge beslag på arealer.

Tænk på mulighederne for at genskabe smukke naturområder som Gårdbo Sø, hvis vi kan nedtage i dusinvis af vindmøller. En perle af uberørt natur og biodiversitet for nuværende og kommende generationer.

Dette er ingen drøm, men en realiserbar vision drevet af Copenhagen Atomics' nytænkning. Vejen mod et mere bæredygtigt Nordjylland ligger foran os. Det kræver mod at gribe denne mulighed for at forene energisikkerhed og miljøhensyn. Lad os lukke dørene op for SMR-løsningerne og genskabe balancen i naturen.

Argumenter Forklaring
Beskyttelse af rovfugle Vindmøllernes roterende vinger udgør en betydelig kollisionsrisiko, som kan decimere rovfuglebestandene. SMR anlæg udgør ikke denne trussel.
Bevarelse af landskabelige skønhedsværdier Vindmøllernes markante visuelle fremtræden vil forringe den æstetiske oplevelse af naturområderne, hvilket kan afskrække naturelskende turister. SMR-kraftanlæg er mindre visuelt påtrængende.
Minimere gener for lokalbefolkningen Støj og skyggekast fra vindmøllerne påvirker beboernes velvære og livskvalitet negativt. SMR- kraftanlæg er mere stille og forårsager ikke skyggekast.
Fremtidssikret energiløsning SMR kraftanlæg er mere stabile og kan nemmere integreres med kommende bæredygtige teknologier, hvilket sikrer langsigtet og helhedsorienteret planlægning.

SMR: Et SMR-anlæg (Small Modular Reactor) er en kompakt og modulær kernekraftreaktor, der kan producere elektricitet. Det er designet til at være mere fleksibelt, sikkert og omkostningseffektivt end traditionelle, store kernekraftværker

"Ved at foretrække SMR anlæg mener vi i Ørnereservatet at man på den måde kan forene hensyn til miljøbeskyttelse, naturskønhed, lokalt velbefindende og bæredygtig forsyningssikkerhed"

 

Ny atomkraftteknologi

Copenhagen Atomics har ambitiøse visioner for deres nye atomkraftteknologi. Virksomheden planlægger at have deres første demonstrationsreaktor klar til drift allerede i 2025 i samarbejde med iPower Group i Marviken, Sverige. Dette demonstrationsprojekt vil markere et afgørende skridt mod kommercialiseringen af deres små modulære reaktorer (SMR) baseret på smeltet salt teknologi.

Ifølge planerne hos Copenhagen Atomics forventes deres første kommercielle thorium-baserede SMR'er at være klar til masseproduktion og salg allerede i 2028. Disse kompakte reaktorer vil kunne masseproduceres og levere omkostningseffektiv og grøn energi på stor skala til mange lande verden over. Virksomheden sigter ambitiøst mod at kunne producere reaktorerne til en lav omkostning på under 48 dollar per megawatt-time, hvilket vil gøre teknologien yderst konkurrencedygtig.

Denne tidslinje viser de vigtigste milepæle fra den indledende forskning og udvikling til starten af kommerciel produktion. Som man kan se nærmere vi os og 2028 er praktisk talt lige om hjørnet!

 

Politiske overvejelser: Midlertidig tilbageholdenhed med nye vind- og solcelleparker !
Givet den lovende fremtid for Copenhagen Atomics' SMR-teknologi, bør der overvejes politiske strategier der midlertidigt holder tilbage på yderligere investeringer i vind- og solcelleparker.

Der er flere grunde til at SMR-teknologien kan være et attraktivt alternativ:

1. Stabil og pålidelig energiproduktion
Modsat vind- og solenergi, der er afhængige af naturlige vejrforhold, kan SMR'er levere konstant energiproduktion døgnet rundt uafhængigt af vejret. Dette sikrer en stabil energiforsyning og netstabilitet, hvilket er afgørende for at kunne dække energibehovet.

2. Effektiv arealudnyttelse
En SMR på størrelse med en 40-fods container kan levere op til 16,5 MW elektrisk effekt. Dette kræver langt mindre arealer sammenlignet med de vidtstrakte områder nødvendige for vind- og solcelleparker. Derudover kan SMR'erne placeres tæt på forbrugerne og reducere transmissionsomkostninger og energitab.

3. Begrænset miljøpåvirkning og forbedret sikkerhed
Copenhagen Atomics' thorium-baserede teknologi vil genbruge og nedbryde nukleart affald markant. SMR'er har samtidig en lav miljøpåvirkning sammenlignet med arealkrævende vedvarende energianlæg, som kan have negativ indflydelse på dyreliv og landskaber.

4. Økonomisk konkurrencedygtig
Med planlagte produktionsomkostninger under 48 dollar per MW/t, kan SMR-teknologien potentielt blive mere omkostningseffektiv end visse vedvarende energiformer, når man indregner omkostninger til energilagring og netudbygning.

Klar til masseproduktion inden for få år
Med udsigten til at Copenhagen Atomics' kompakte SMR-løsninger vil være klar til masseproduktion inden for få år, synes det fornuftigt midlertidigt at begrænse nye investeringer i vind- og solcelleparker. I stedet bør der fokuseres på at støtte og fremme udviklingen af denne lovende atomkraftteknologi, som kan tilbyde en stabil, omkostningseffektiv og miljøvenlig energiforsyning. Ved at integrere SMR-teknologien kan Danmark cementere sin position som grøn energileder samtidig med at sikre en pålidelig energiforsyning langt ind i fremtiden.

 

Eksempler

Copenhagen Atomics' innovative små modulære reaktorer (SMR'er) indkapslet i 40-fods containere muliggør en fleksibel og decentral energiforsyning. Lad os se på nogle konkrete eksempler på, hvordan disse containere kan integreres i energinettet i Nordjylland:

Eksempel 1: Industriområde i Aalborg
En oplagt lokation er et industriområde i Aalborg med eksisterende højspændingsinfrastruktur i nærheden. En forundersøgelse vil identificere en egnet placering tæt på en transformerstation. Efter indsendelse af nødvendige ansøgninger kan et fundament etableres til containerne, der hver optager ca. 12x2,4 meter. Kabler trækkes herfra til transformerstationen, så reaktorernes produktion kan omformes og integreres sikkert i Energinets net.

Eksempel 2: Fjernvarmenet i Frederikshavn
I Frederikshavn kan SMR-containerne placeres i tilknytning til det lokale fjernvarmenet og samtidig kobles på Energinets el-net. Efter arealevurdering og ansøgning, kan containerne installeres på et fundament. Herfra føres kabler både til fjernvarmenettet for varmeudnyttelse og til en nærliggende transformerstation for eltilslutning. Derved udnyttes SMR-teknologien fuldt ud til el- og varmeproduktion.

Eksempel 3: Havneområde i Hirtshals
Det industriprægede havnemiljø i Hirtshals har et stort energibehov til fx færgedrift. Her ville SMR-containere kunne levere en stabil og pålidelig forsyning placeret i et egnet havneområde efter en lokalitetsscreening og ansøgningsproces. Containerne installeres på et solidt fundament med kabeltilslutning til transformerstation og havnens energinet, så produktionen kan integreres fuldt ud.

 

SMR-løsninger fleksibelt integreres i forskellige nordjyske områder


Som illustreret kan Copenhagen Atomics' kompakte SMR-løsninger fleksibelt integreres i forskellige nordjyske områder - fra industrizoner og fjernvarmenet til havnemiljøer med energikrævende aktiviteter. Ved standardiseret projektering og tilslutning til Energinets infrastruktur kan disse SMR'er danne grundlag for en stabil, decentral og bæredygtig energiforsyning på linje med den grønne omstilling. Samtidig kan afhængigheden af arealkrævende vind- og solenergianlæg potentielt reduceres.

 

Teknisk forklaring SMR

Copenhagen Atomics' containerbaserede små modulære reaktorer (SMR) er designet til at levere en termisk effekt på 50 MW (MWt). Hvis vi antager en konverteringseffektivitet fra termisk til elektrisk energi på cirka 33%, kan vi beregne den elektriske effekt, som hver container kan levere:

50MWt×0.3316.5MWe

Således kan hver SMR-container fra Copenhagen Atomics levere cirka 16,5 MW elektrisk effekt (MWe).

  • En enkelt container kan let forsyne en mellemstor by med omkring 10.000 husstande med elektricitet. Eller 16 supermarkeder. Eller 33 skoler. En lufthavn, Et datacenter

 

Kilder

Om Copenhagen Atomics og deres SMR-teknologi:
1. **Copenhagen Atomics' officielle hjemmeside:
- Informationen om udvikling og planlagte tidslinjer for deres SMR-teknologi kommer fra deres officielle meddelelser og virksomhedens hjemmeside. (Ingen direkte URL tilføjet her, da dette er en generel henvisning).

2.NUCNET (Nuclear Energy News):
- "Copenhagen Atomics Plans Thorium MSR Demonstration Reactor By 2025."
- Artikler og opdateringer om Copenhagen Atomics' fremskridt og planer for SMR-teknologi.

3. ENS (European Nuclear Society):
- "Copenhagen Atomics Advances with Waste Burner SMR Technology."
- Detaljer om deres udviklingsprojekter og teknologiske innovationer.

Om Danmarks Energipolitik:
4. Wikipedia:
- "Nuclear power in Denmark."
- Historisk og aktuel information om Danmarks lovgivning og offentlig holdning til kernekraft.
- [Wikipedia Artikel](https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_Denmark)

5. Energistyrelsen (Danish Energy Agency):
- Data og statistikker om Danmarks energiforbrug, herunder vindmøller og solenergi.
- Officielle rapporter om energipolitik og fremtidige planer.

Om EU's holdning til kernekraft:
6. European Commission's Energy Directorate-General:
- "Nuclear energy."
- EU's strategiske planer og reguleringer for kernekraft.
- [European Commission Energy](https://ec.europa.eu/energy/topics/nuclear-energy_en)

7. European Parliament:
- "Strategic Technologies for Europe: SMRs and Nuclear Innovation."
- Dokumentation om SMR-teknologi og EU's støtte til kernekraft som en del af den grønne omstilling.
- [European Parliament](https://www.europarl.europa.eu)

Om Offentlig Opinion:
8. DTU (Danmarks Tekniske Universitet):
- Undersøgelser og analyser om danskernes holdning til kernekraft og vedvarende energi.
- Forskning og publikationer relateret til energipolitik.

Yderligere Kilder om SMR-udvikling:
9. TechXplore:
- Artikler om teknologiske fremskridt inden for SMR-teknologi og anvendelser.
- [TechXplore](https://techxplore.com)

10. World Nuclear News:
- Opdateringer og nyheder om global kernekrafts udvikling og anvendelse af SMR'er.
- [World Nuclear News](https://www.world-nuclear-news.org)

Disse kilder giver en bred og omfattende forståelse af både Copenhagen Atomics' teknologi, Danmarks energipolitik, og EU's strategier for kernekraft.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen