Artikel

Gå tilbage til oversigt

Rovfugle er særligt følsomme over for klimaændringer

Rovfugle er særligt følsomme over for klimaændringer på grund af deres plads øverst i fødekæden.

Ændringer i temperatur, nedbørsmønstre og habitater kan påvirke deres adgang til byttedyr og dermed true deres overlevelse. Her er et overblik over, hvordan klimaforandringer kan påvirke rovfugle:


Ændrede flyveruter:


Mange rovfuglearter er trækfugle,der flyver lange strækninger mellem yngle- og overvintringsområder. Klimaændringer kan føre til ændringer i fødekilder og habitater, hvilket kan få rovfuglene til at justere deres træruter og migrationsperioder.


Ændrede ynglelokaliteter:


Rovfugle er meget stedtro og vender ofte tilbage til de samme yngleområder år efter år. Hvis klimaforandringer gør nogle områder mindre egnede til ynglen, kan rovfuglene blive nødt til at finde nye ynglesteder. Dette kan skabe konkurrence med andre arter om de bedste lokaliteter.


Påvirkning af fødegrundlag:


Klimaændringer kan føre til skift i bestande af de små pattedyr og fugle, som mange rovfuglearter lever af. Hvis fødegrundlaget forringes i visse områder, kan rovfuglene blive tvunget til at søge nye jagtrevirer.


Ekstreme vejrforhold:


Kraftig regn, storme og andre ekstreme vejr hændelser, som forventes at blive hyppigere på grund af klimaændringer, kan ødelægge rovfuglenes reder og påvirke deres formering.


For at tilpasse sig disse ændringer kan rovfugle potentielt begynde at yngle tidligere på året, ændre fødepræferencer eller migrere kortere afstande. Bevarelse af sammenhængende naturområder er afgørende for at sikre, at rovfuglene har egnede levesteder at trække til.

 

Læs også:

https://eagleworld.dk/artikler/oerne-tilpasser-traekruter-for-at-undgaa-ukrainekonflikten

https://eagleworld.dk/artikler/krige-og-rovfugle-en-overset-trussel-mod-europas-natur

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen