Artikel

Gå tilbage til oversigt

LYDHØRE FALKONERELEVER

LYDHØRE FALKONERELEVER
Af Mette Kirstine Goddiksen

 

Peter med lammegrib

Kristine og Simones læremestre, Peter og Frank Wenzel, er meget tilfredse med pigernes indsats og resultater - og de kommer bestemt ikke sovende til deres uddannelse.

Frank roser de to elevers engagement og deres forståelse for rovfuglene. Ikke mindst derfor giver han og sønnen Peter dem nogle meget svære opgaver, så de for alvor får lov til at folde deres potentiale ud og opnår det maksimale gennem deres uddannelse.

-Vi bad dem dels om at beskrive naturen her omkring - både hvad angår plantearter, krybdyr og fuglearter. Det gjorde de rigtig flot og med meget stor begejstring. Jeg mener, det er vigtigt, de også er fortrolige med omgivelserne her, for rovfuglene er jo en del af noget større - derfor fik de den opgave, fortæller han og fortsætter.

Kristine: jeg er fascineret af rovfuglenes evne til at aflæse mennesker

-Herefter stillede Peter dem en vanskeligere opgave, der er langt over det øvrige niveau for dyrepasseruddannelsen: De skulle optage to lyde fra to forskellige rovfugle og så beskrive, hvad lydene betyder i sammenhæng med rovfuglens adfærd på det givne tidspunkt. De skulle også beskrive rovfuglenes dialekter - f.eks. mellem to kongeørne eller sakerfalke. Vores rovfugle har hvert sit individuelle sprog - hver fugl synger med sit næb - også på Ørnereservatet, forklarer han.

Til formålet lånte de noget meget avanceret lytteudstyr. Peter og Frank Wenzel stod klar med råd og teknisk vejledning, men opgaven skulle de løse uden hjælp.

Simone: Rovfuglene bestemmer selv om de vil samarbejde med mig. Det hele foregår på deres præmisser.

Opgaveløsning til UG

Falkonereleverne kastede sig engageret over opgaven og løste den over al forventning. Faktisk stoppede deres videbegær slet ikke ved den konkrete opgave.

-Vores elever beskrev også vores egne rovfugles sprog, når de varskoer os mennesker om, at vilde fugle flyver over Ørnereservatet. Selv om vi mennesker overhovedet ikke bemærker de fremmede fugle højt oppe i himlen i ni ud af ti tilfælde, så kan vi med det samme mærke det på vores egne rovfugle: De begynder ligesom at tale sammen og sige bestemte lyde, som vi, der kender dem, kan aflæse. Det fik eleverne også så flot beskrevet i opgaven, fortæller en tilfreds Frank.

Han glæder sig meget over, at eleverne er så kvalificerede. At de forstår at sætte rovfuglene ind i en større sammenhæng og har en fornemmelse for rovfuglenes meget avancerede måde at kommunikere.

-Det er også vigtigt, at de er kvalificerede til at besvare spørgsmål fra vores gæster, tilføjer han.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen