Artikel

Gå tilbage til oversigt

Krige og rovfugle: En overset trussel mod Europas natur

Krige og rovfugle: En overset trussel mod Europas natur

En langvarig konflikt som krigen i Ukraine kan få alvorlige konsekvenser for rovfuglenes økosystemer med vidtrækkende følger for hele kontinentet.

Krige har ikke blot ødelæggende konsekvenser for menneskeliv og infrastruktur, men påvirker også miljøet og økosystemerne på en ofte overset måde. En analyse fra FN's Miljøprogram (UNEP) advarer om, at den igangværende krig i Ukraine kan true rovfuglenes migrationsmønstre og levesteder med potentielt katastrofale følger for naturen i hele Europa.

Rovfugle som ørne, musvåger, vandrefalk og rød glente navigerer under deres årlige trækruter ved hjælp af en kombination af magnetisk sans, visuelle signaler fra solen og stjernerne samt duftspor. Men krigsområder kan forstyrre disse navigationsmetoder på flere måder: Store mængder metal og elektronisk udstyr kan skabe lokale forstyrrelser i Jordens magnetfelt, radarer og radiokommunikation kan interferere med fuglenes navigation, og ødelagte bygninger og affald kan ændre landskabet og blokere for fuglenes ruter. Hertil kommer stress og desorientering fra eksplosioner og høje lyde.

Forstyrrelser af rovfuglenes migration og levesteder kan få omfattende økologiske konsekvenser. Rovfugle bidrager eksempelvis til spredning af frø og fungerer som bestøvere for mange planter. Deres fravær kan derfor påvirke plantelivet negativt og true den biologiske mangfoldighed. Uden rovfugle kan insektpopulationer, der skader afgrøder, også stige ukontrolleret.

Ændringer i rovfuglenes økosystemer kan nemlig også påvirke mennesker direkte. Uden rovfugle kan skadedyr ødelægge afgrøder, hvilket kan føre til øget brug af pesticider med potentielle sundhedsrisici. Der kan også være en øget risiko for zoonoser - sygdomme overført fra dyr til mennesker - da små pattedyr, som rovfugle normalt kontrollerer, kan sprede sygdomme.

Landbrugsomkostninger kan stige, og økoturisme kan falde, hvis rovfuglepopulationer reduceres. Øget brug af kemikalier kan desuden føre til forurening, der påvirker menneskers sundhed. Der kan også være behov for øgede ressourcer til bevaringsindsatser for at beskytte de udryddelsestruede rovfuglearter.

Eksperter understreger, at de miljømæssige og økologiske konsekvenser af en langvarig konflikt kan være vidtrækkende og skabe en større katastrofe end selve krigen.

Ødelæggelsen af rovfuglenes økosystemer er blot et eksempel på krigens skjulte miljøpåvirkninger. Det understreger behovet for at tage de bredere og langsigtede konsekvenser af krig i betragtning og arbejde for at forhindre og afslutte konflikter for at beskytte vores fælles miljø og sikre en bæredygtig fremtid.

Kilder

  1. https://www.unep.org/news-and-stories/statements/curbing-negative-environmental-impacts-war-and-armed-conflict
  2. https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-ukraine-preliminary-review
  3. https://www.unep.org/news-and-stories/story/toxic-legacy-ukraine-war
  4. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-warns-toxic-environmental-legacy-ukraine-region

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen